header
PORTFOLIO
display: beeld_inline

1m2 Uitgeverij ism een idee, gedachte

werk

De realisatie van een project

#1m2Uitgeverij - #experiment - #zijiskader -

1m2 = . k a d e r .

terug

. k r u i s l i n _ k _ s .

nieuwe concepten, andere gedachten, nieuwe klanken'
1m2 Uitgeverij wil verder kijken dan de reguliere uitgave van boeken. Zij wil samenwerken met 'de andere kijk op een uitgave' waarbij 1m2 het kader is waarbinnen een project wordt uitgevoerd.
Opmerking: het heeft geen zin zomaar scripts in te dienen. 1m2 Uitgeverij wil steeds in samenwerking met een idee een project realiseren dat meer is dan de uitgave van een reguliere bundel, boek of anderszins.

Zij is verwant aan 1m2 Podium ['Stemmen' die het waard zijn gehoord, gezien, beleefd en ondergaan te worden. Waar het gaat om het proces onderweg, het zijn, het gaan, het komen, ontmoetingen, verte. Zij is nooit af zoals ook de STEM altijd blijft klinken]