STEMMEN.
header
PORTFOLIO
display: beeld_inline

marijkehooghwinkel.nl

Travel

STEMMEN

Geluidsprojekt

PUBLIKATIE

v o o r l o p i g e _

..▼scrol naar beneden

Tekst n.a.v. de afronding Residentie AiRLokaal Witte Rook

Wat is het wezen van 'zijn'.
Onder de titel: Voorlopige Konklusie [hierna te noemen VK], heb ik op zondag 27 november mijn project tijdens mijn Residentie AiR Lokaal bij Witte Rook afgerond in de hal van De Loods in Breda, waar ik mijn atelier heb. De realiteit om vanuit mijn eigen ruimte te werken terwijl juist de andere locatie dan mijn eigen atelier, de uitdaging was, stimuleerde mij om anders naar mijzelf als kunstenaar en mijn werk te kijken. Ik ben het experiment aangegaan om vanuit deze uit noodzaak opgelegde situatie te komen tot een concept dat de basis vormt voor uitvoering van meerdere geluidsprojecten in 2023 en 2024. Zij is uitgangspunt voor verdere ontwikkeling van [geluids]-installaties met video, 2D-werk, ruimtelijke objecten en teksten.

Na de eerste week vroeg ik mij af hoe het geluid met de STEMMEN vorm moest gaan krijgen. Ik besloot een experiment te doen met ‘3D-geluid’ waar ik al langer mee in mijn hoofd rondloop. Een soort droste-effect. Het recorden van geluid van geluid van geluid etc. Opnamen, monteren, afspelen, nieuw geluid toevoegen, recorden, monteren en zo steeds opnieuw. Zodat er een ruimtelijkheid ontstaat in het geluid zelf. Dat lukte, maar dient nog verder te worden ontwikkeld. Plus dat mijn atelierruimte nogal ‘hol’ klinkt. En dit heeft veel invloed op het geluid. Andere plekken gaan in dit onderzoek de komende tijd zeker meegenomen worden. Hermetisch gesloten ruimten, met doeken omhangen muren, de stilte van buitenruimten, plekken die ‘ver’ klinken enz. Een van mijn ideeën die ik in dit kader van ‘andere plekken’ nog wil gaan uitvoeren, bijvoorbeeld in het bos, is geluid op een hoop. Losse speakers gestapeld. Hierin kan de STEM, naast geluids compilaties uit mijn geluidsarchief, in participeren.

Uiteindelijk heb ik voor de VK één geluidsbestand gemaakt van alle gesprekken die ik afzonderlijk op de vloer had uitgespreid en afgespeeld. Als een ver geroezemoes zijn zij, de stemmen, in deze context, met hier en daar een op-klinkende stem, centraal geplaatst in het midden van een kartonnen zuil, samengesteld uit meerdere dozen, in elkaar haakbaar. Stabiel en in evenwicht gehouden door bakstenen in de onderste doos, in hal van betreffende locatie. Ook een stoeptegel klinkt. Als tegenwicht hoorde je vanuit verschillende hoeken de stemmen kort als uitstoten, fragmenten in stukken gehakt, zij zijn als brokstukken geslagen uit steen. Hakken in de stilte van de ruimte klanken die vallen, stoten, terugkaatsen, galmen, wijd uitwaaien, ongrijpbaar roepen, kortstondig ´zijn´ en ´lichaam´ en ´daar´ uitspreken.

Geluid. Vluchtig, voor het moment aanwezig. Attributen. Symbolen, signs. Zoals ook de ‘grond’ die ik, als ik onderweg ben, overal fotografeer of vast leg op video. In dit geval is de groenige tegelvloer van de ruimte waar mijn VK wordt geïnstalleerd, zeer dominant aanwezig en is meteen al onderdeel. Zij klinkt. Is geluid. Is HAL. Is samen met het licht dat van boven via lichtkoepels naar beneden valt, wezenlijk element. De ruimte eigent zich de STEMMEN toe. Ik zet mijn geluidsrecorder neer en neem het geluid zoals het binnen dit kader van de HAL klinkt, op. Zie bijgevoegd geluidsfragment. In het artikel getiteld compilatie van de abstractie van stemmen.

De verdere ontwikkeling van STEMMEN zal zijn dat ik haar steeds meer abstract maak. De oorspronkelijke gesprekken zullen ook een plaats krijgen als STEM apart in parallelle uitvoeringen. De stem laat ik in tact. Geen eind konklusie maar aanzet tot verdere ontwikkeling van [geluids] projecten heeft deze periode mij zeker opgeleverd.

hier

zijn

Opmerking:
uit de gesprekken licht ik woorden die in een performance in een nieuwe context worden geplaatst.

after

hier