header
literair
gedichten_schrift
display: tekst_inline
het object gedicht
waar je zoekt je tracht het veld te betreden met
ruimteruis de spikkels, pixels hoe vind je
hier hoe bereik je hier hoe destilleer je hier uit
hoe ontstaat dat wat je niet ziet je bent
blind
je ziet het niet je bent nooit
konkreet afgaand op een doel eindpunt je
blijft verdwalen zoals de takken van de boom
vertakking na vertakking elke tak vertakt

of breekt

breek jij dan ooit