STEMMENpost.
header
PORTFOLIO
display: beeld_inline

marijkehooghwinkel.nl

Travel

STEMMENpost

de STEM = het materiaal

v e r _

STEMMENpost

het ZIJN

Deze fragmentarische installatie met de STEM als materiaal, titel Stemmenpost bestaat uit 7 dozen, boven op elkaar geplaatst, een kolom, met in de middelste doos een compilatie met geluid uit mijn 'Voorlopige Konklusie' van STEMMEN ter afronding van mijn werkperiode bij Witte Rook.
STEMMENPOST hier te duiden als een luisterpunt, een baken. Een punt waar je even bij stilstaat en 'illusie toe staat'. POST hier ook als een 'bericht'. Iets dat jou bereikt. De STEMMEN uit hun context geplaatst, opgeborgen, opééngehoopt, onderweg.

In de kleine kelderruimte tijdens de expositie bij EXPOSITIE_701, Wilhelminiakade in Rotterdam, verder nog geplaatste klanken ontleend aan STEMMEN, er ontstaat 'ruimte'. Verte als je wil.

Bij Galerie Niffo zijn van mij in dit kader vier korte videofilmpjes te zien, opgenomen in een loop
met meerdere artvideo's. Gelijklopend aan 701EXP.

Onderdeel HONDERD KUNSTENAARS bij EXPOSITIE 701
Wilhelminakade Rotterdam
van 9.2. tot en met 12.2.23. parallelle expositie aan Art Rotterdam.