header
PORTFOLIO
display: beeld_inline

'vaart der lijn'

het onderweg zijn

Het onderweg zijn in je werk. In je woorden. Het letterlijk op route waar je registreert, vastlegt. In beeld, in tekst. Je PAMFLEt is ook weerslag