header
P O R T F O L I O
e t a l a g e

opstelling met glas, vloer en getrokken koperdraad en tekening

eigenlijk overbrug je buiten je kader van 2D je verlegt