header
P O R T F O L I O
e t a l a g e

Vol (m) Ruimte object cilinder

je worstelt met de vorm uiteindelijk accepteer je onvermogen alles is verzadigd dit is je conclusie= het werk